Kominické práce

Veškeré spalinové systémy a systémy přívodu spalovacího vzduchu pro provoz s přívodem spalovacího vzduchu z místnosti nebo zvenku umíme zkontrolovat či následně zajistit jejich dokonalou průchodnost odstraněním nečistot (saze atd.).

Náš revizní technik Vám vyhotoví úřední revizní zprávu o stavu Vašich spalinových cest.

Jsme výhradní zástupci společnosti BRILON.