Všeobecné podmínky

<< zpět na MEGAWATT club

Všeobecné podmínky věrnostního programu – MEGAWATT CLUB

Princip Věrnostního programu – MEGAWATT CLUB

Věrnostní program – MEGAWATT CLUB ( dále jen „CLUB" ) je poskytován společností MEGAWATT, s.r.o., se sídlem ul. Mírová 131/ 15, 417 03 Dubí III.- Pozorka, IČO: 28714113, DIČ: CZ28714113, zapsané u Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 28205 (dále jen MEGAWATT) a je určen jeho zákazníkům.

Základními principy MEGAWATT CLUBU jsou:

 • zkvalitňování služeb zákazníkům
 • možnost čerpání finančně výhodných BONUSŮ
 • převzetí dohledu na plynové zařízení zákazníka
 • časová flexibilita služeb v ohledu na topnou / mimotopnou sezónu
 • finanční úspora za servisní kontrolu kotle využitím zvýhodněného termínu na provedení periodické kontroly plynového kotle v odbobí 1. 3. – 31. 8. (nabídka termínu se automaticky uskuteční ze strany společnosti MEGAWATT, s.r.o. prostřednictvím zadaných kontaktních údajů)
 • poskytování informací o novinkách v oboru

Podmínky členství ve Věrnostním programu – MEGAWATT CLUB:

Členem CLUBU se může stát nepodnikající osoba starší 18 let, která souhlasí s principy a podmínkami členství. Každá osoba smí podat pouze jednu přihlášku, vícenásobné členství není možné. Členství v CLUBU a tím pádem možnost čerpání finančně výhodných BONUSŮ vzniká uskutečněním, nebo objednáním pravidelné servisní kontroly plynového zařízení v termínu od 1. 3. – 31. 8., nebo zakoupením nového plynového zařízení a dále zadáním základních osobních údajů, kterými jsou:

 • jméno a příjmení zákazníka
 • adresa umístění plynového / topného zařízení
 • typ, označení plynového / topného zařízení
 • telefonický kontakt
 • e-mailová adresa

Vyplněním přihlašovacího formuláře, který bude v písemném nebo elektronickém provedení předán společnosti MEGAWATT, s.r.o., se zadavatel stává členem CLUBU.

Čerpání BONUSŮ a jejich využití

Zvolený BONUS bude společností MEGAWATT evidován pod pořadovým číslem, aby nevznika duplicita čerpání. Podle uvedeného kontaktu bude člen CLUBU kontaktován a bude sjednán způsob čerpání (sjednání termínu plnění dle harmonogramu zakázek společnosti MEGAWATT a vzájemné domluvy s členem CLUBU). Platnost BONUSŮ vč. jejich čerpání je neomezené. Slevy se nesčítají.

Ukončení a zánik členství ve Věrnostním programu – MEGAWATT CLUB

Člen klubu může kdykoliv ukončit své členství bez udání důvodu a to prostřednictvím telefonní linky společnosti MEGAWATT, s.r.o. 417 538 397, 602 276 819, nebo e-mailem či prostřednictvím webových stránek www.megawatt.cz. Členství lze ukončit i v případě, že nebyly vyčerpány BONUSY. Opakované členství je možné v případě opakovaného splnění všech shora uvedených „Podmínek". Společnost MEGAWATT, s.r.o. si vyhrazuje právo ukončit členství v případě, že budou porušeny podmínky členství v CLUBU. Členové se zavazují, že bezodkladně oznámí změnu osobních údajů, telefonicky, e-mailem, SMS zprávou a to z důvodu předávání informací o novinkách věrnostního programu.

Společnost MEGAWATT, s.r.o. si vyhrazuje právo celý Věrnostní program - MEGAWATT CLUB zrušit a to pouze ukončením činnosti výkonu práce společnosti.

BONUSY člena CLUBU jsou:

10% MEGAWATT CLUB - základní bonus pro každého člena klubu
 • BONUS 10 % na servisní kontrolu kotle1) v jakémkoli termínu PLUS
 • BONUS 25 % na nákup nového kotle zn. VIESSMANN2) NEBO
 • BONUS 20 % na nákup nového kotle zn. BAXI2) NEBO
 • BONUS 50 % na mimopracovní a víkendový pohotovostní příplatek (běžná cena příplatku činí 1.500 Kč)
30% MEGAWATT CLUB - pro členy, kteří zvolí pravidelnou kontrolu ve zvýhodněném termínu
 • BONUS 30 % na servisní kontrolu kotle1) ve zvýhodněném termínu 1.3. – 31.8.PLUS
 • Kontrola komína a spalinových cest v ceně 250 Kč (cena bude zachována, pokud bude kontrola spalin uskutečněna v rámci kontroly plynového kotle) NEBO
 • Havarijní víkendový a mimopracovní výjezd BEZ POHOTOVOSTNÍHO PŘÍPLATKU
 • BONUS 25 % na nákup nového kotle zn. VIESSMANN2) NEBO
 • BONUS 20 % na nákup nového kotle zn. BAXI2)
..... A NĚCO NAVÍC, ANEB DOPORUČTE NÁS SVÝM ZNÁMÝM:
 • JEDNORÁZOVÝ BONUS 50 % na servisní kontrolu kotle1) ve zvýhodněném termínu 1. 3 - 31. 8.
 • osoba doporučující musí být členem CLUBU

1) nekondenzační kotel – prohlídka: 1.060 Kč vč. DPH
kondenzační kotel – prohlídka: 1.800 Kč vč. DPH
v rámci okr. Teplice, mimo Teplice účtujeme 10 Kč / ujetý km
2) jedná se o časově neomezenou nabídku

O nových produktech Věrnostního programu – MEGAWATT CLUB budou členové informováni v pravidelných intervalech prostřednictvím kontaktu, který bude uveden v přihlašovacím formuláři.