Společnost Megawatt

* MEGAWATT = 25 lez zkušeností
      - podnikatelský záměr v oboru servisu plynových kotlů zahájen v roce 1991 Milanem Wasylkowem st., dále rokem 2010 transformace na MEGAWATT s.r.o. se svým synem Milanem Wasylkowem, ml. jako nástupcem druhé generace
 * MEGAWATT = odborná spolehlivost
     - naši zaměstnanci jsou pravidelně proškolováni výrobci a dodavateli technologií, držíme krok v odbornosti se současným technickým trendem
 * MEGAWATT = komplexnost
     - od Vašeho zavolání/ Vaší poptávky, přes osobní konzultaci a poradenství,  projekt, montáž a dodávku, kompletaci, zprovoznění a proškolení, revizi,... a předání zakázky... až po následný servis po prověřeném provozu a zjištění účinnosti tepelných zdrojů pak samozřejmě ověření Vaší spokojenosti
 * MEGAWATT = časová flexibilita 
     - snažíme se Vám nabídnout veškeré naše  servisní výjezdy v termínech příznivých Vaší pracovní době
 * MEGAWATT - zájem o příznivé životní prostředí pro naše děti
    - problematika ekologie je jednou z našich priorit