Reference

 • Rekonstrukce plynové kotelny společnosti AHOLD - ALBERT Hradec Králové
 • Rekonstrukce 2 plynových kotelen společnosti AHOLD - ALBERT Brno 
 • Rekonstrukce plynové kotelny společnosti AHOLD - ALBERT - Vysoké Mýto
 • Výstavba plynové kotelny v bytovém domě v Duchově ( SVJ )
 • Výstavba plynové kotelny v bytovém domě v Bílině ( SVJ )
 • Výstavba plynové kotelny v bytovém domě v Krupce (SVJ )
 • Rekonstrukce topného systému v Domově důchodců v Meziboří 
 • Rekonstrukce plynové kotelny v bytovém domě v Teplicích ( pro bytové družstvo )
 • Rekonstrukce výměníkové stanice společnost AHOLD - Praha
 • Rekonstrukce plynové kotelny v rodinném domě v Mostě
 • Rekonstrukce vytápění a topného systému původního objektu Města Krupka
 • Rozšíření stávající úpravny důlních vod (pro splnění emisních limitů ve vypouštěných důlních vodách) Emerán - Doly Bílina
 • Vybudování koupelen a toalet v domově důchodců v Teplicích
 • Rekonstrukce topného systému a regulace v sociálním zařízení v Meziboří
 • Rekonstrukce plynové kotelny v sociálním domě v Čížkovicích
 • Výstavba plynové kotelny bytového domu pro bytové družstvo v Teplicích - Řetenicích
 • správa bytového fondu Města Dubí
 • správa bytového fondu Městyse Hostomice

Rekonstrukce plynové kotelny v rodinném domě v Mostě.
Rekonstrukce plynové kotelny v rodinném domě v Mostě.