Tepelná čerpadla

Tepelné čerpadlo jako efektivní zařízení

Tepelné čerpadlo je vysoce efektivní zařízení pro získávání tepelné energie z obnovitelných přírodních zdrojů - vody, země, vzduchu.

Důvody pro používání tepelných čerpadel

Výhody energetické - kompresorové tepelné čerpadlo poháněné elektřinou šetří průměrně 65 % elektřiny, která by byla ve srovnatelném případě spotřebována v elektricky vytápěném objektu.

Výhody ekologické - snížením spotřeby elektřiny se ve stejném poměru sníží spotřeba primárního paliva (uhlí) v uhelné elektrárně, a tím i emise z elektrárny.

Výhody ekonomické - uživatel tepelného čerpadla zaplatí za spotřebu elektřiny při stejné ceně jako u přímého elektrického vytápění v průměru o 65 % méně.

Tepelné čerpadlo funguje podle stejného principu jako chladnička.

Popis principu funkce tepelného čerpadla

tepelne-cerpadlo-principV chladícím okruhu tepelného čerpadla cirkuluje pracovní médium - chladivo, které cyklicky mění své skupenství.

Cirkulaci chladiva zajištuje kompresor.

Ve výparníku chladivo o nízkém tlaku odebere teplo z okolního prostředí využitím skupenského tepla při odpařování.

Chladivo tak i při velmi nízkých teplotách přejde z kapalného do plynného stavu.

Chladivo v plynném stavu je nasáto kompresorem a stlačeno. Při zvýšení tlaku stoupne také jeho teplota.

Elektrická energie potřebná pro pohon kompresoru zvýší tepelný potenciál pracovního média.

To pak při průtoku kondenzátorem předá využitelné teplo do topného systému, ochladí se a zkapalní.

V expanzním ventilu se seškrtí na původní nižší tlak a celý cyklus se opakuje.

Druhy tepelných čerpadel

ZEMĚ / VODA

Tepelné čerpadlo využívá energii země pomocí zemního kolektoru nebo zemní sondy.

Zdroj tepla: země.
Teplota země: -5 až +17°C blízko povrchu země (+8 až +12°C v cca 1,5 m hloubky)

K dispozici: celoročně

Možnost provozování: monovalentně, příp. monoenergeticky

Připojení: zemní tepelný výměník (trubky nebo sondy)

 

tepelne-cerpadlo-zeme-voda  tepelne-cerpadlo-zeme-voda2

 

 

 

 

 

 

 

 

VODA / VODA

tepelne-cerpadlo-voda-voda

Tepelné čerpadlo získává energii ze spodní vody, když je k dispozici v dostatečném množství a kvalitě.

Zdroj tepla: spodní voda.
Teplota vody: +7 až +12°C

K dispozici: celoročně

Možnost provozování: monovalentně při dostatečné kvalitě a množství spodní vody, příp. monoenergeticky

Předpoklady: povolení příslušného vodohospodářského orgánu, analýza vody, 2 studny, studnové čerpadlo, zemní práce

Instalace: v nezámrzném prostředí

VZDUCH / VODA

tepelne-cerpadlo-vzduch-voda

Tepelné čerpadlo využívá jako zdroj energie venkovní vzduch. Přičemž při teplotě -20°C získáváte ještě tepelnou energii pro vytápění.

Zdroj tepla: vzduch.

K dispozici: bez omezení do -20°C

Možnost provozování: monovalentně, bivalentně, příp. monoenergeticky

Předpoklady při venkovní instalaci: - na místních podmínkách

Předpoklady při vnitřní instalaci: - vzduchové kanály nebo vzduchové hadice, stavební práce