Plynové kotle kondenzační

S kondenzační technikou je úspora jistá

Kondenzační technika nevyužívá pouze citelné teplo (výhřevnost), které vzniká při procesu spalování, ale i dodatečné teplo obsažené ve vodní páře (tzv. latentní teplo).

U kondenzačních kotlů se spaliny natolik ochlazují, že dochází ke kondenzaci vodních par obsažených ve spalinách a uvolněná energie přechází do kotlové vody. Teplota spalin poté je o pár stupňů nad teplotou vratné vody. Dodatečná energie je pak téměř všechna využita.

Kondenzační technika je ideální pro spojení s nízkoteplotním systémem, kterým je např. podlahové nebo stěnové vytápění.

Co to znamená v praxi:

  • můžete na trvalo citelně snížit náklady na vytápění
  • menší spotřeba energie díky využití latentního tepla obsaženého ve spalinách
  • využití energie, která běžně (jako tepelné ztráty spalinami) uniká komínem
  • nižší zátěž pro životní prostředí
  • trvale vysoká účinnost
  • garance spolehlivosti (pouze díky ušlechtilé nerezové oceli, kterou je nutno použít v kondenzační technice)

Normovaný stupeň využití kondenzační techniky je až 109%.