Výhradní prodejce značek VIESSMANN a GEMINOX

MEGAWATT s.r.o. se stal pro některé společnosti zabývající se teplenou technikou důležitým obchodním partnerem.

MEGAWATT - výhradní prodejce značek VIESSMANN a GEMINOX

Výrobky značek VIESSMANN a GEMINOX jsou denně prověřovány především konečnými zákazníky i našimi odbornými techniky v mnoha konkrétních aplikacích a pro své vlastnosti jsou pro nás prioritními.