Kotle na tuhá paliva

Popis a využití kotlů na tuhá paliva

Vzhledem k neustálému zvyšování cen zemního plynu (a také elektrické energie), možnosti získat levnější palivo (uhlí, dřevo), ale i z jiných důvodů, je v současné době aktuální vytápění budov a ohřev vody pomocí kotlů na tuhá paliva.

Kotle se vyrábějí v rozsahu výkonů 10 kW až několik MW, přičemž všechny dnes vyráběné kotle mají široký rozsah regulace výkonu.

Kotle určené pro spalování tuhých paliv mohou vytápět rodinné domky, chaty, chalupy, výrobní a opravárenské provozy, školy, hospodářské budovy, rekreační střediska nebo i celá městská sídliště či menší obce.

Tyto kotle slouží k ohřevu vody pro vytápění otopnými tělesy. S vhodnou regulací se mohou používat také pro podlahové vytápění.

Určité technické zásady řešení jsou společné všem kotlům a jejich účelem je zajistit hospodárný a spolehlivý provoz pokud možno po celou dobu životnosti.

Konstrukcí, tvarem, vybavením, výkonem a dalšími technickými parametry se však kotle jednotlivých výrobců od sebe vždy poněkud liší.

Převážná většina v současné době vyráběných kotlů je automatických. Mnohé jsou doplněny o zařízení zvyšující jejich účinnost či hospodárnost provozu (směšovací ventily, akumulační nádrže).

Druhy a srovnání tuhých paliv >>

Životnost kotlů

Životnost kotlů závisí hlavně na vhodné konstrukci, použitém materiálu, poměru hmotnost kotle ku jeho výkonu, dodržování zásad správného provozu (např. používání paliva předepsaného druhu a zrnitosti o určité výhřevnosti, dále spalování paliva do určité maximální vlhkosti, zajištění minimální teploty vratné vody, včasné vyprazdňování popelníkové zásuvky, odtahu spalin na samostatný komínový průduch dostatečně tepelně zaizolovaný, provozování kotle v předepsaném rozsahu výkonu, používání akumulační nádrže (u větších soustav i více nádrží) pro zajištění větší hospodárnosti provozu a dalších okolnostech. Může být v nepříznivých podmínkách 10 let nebo také při správném provozu a péči o kotel 30 let. Jde o individuální záležitost danou konkrétními možnostmi a podmínkami provozu každého jednotlivého kotle.